PDASoft

Walt Whitman
Publikováno: Čtvrtek, 23.03. 2006 - 00:00:00
Téma: Články napříč platformami


Knižní etvrtek

Walt Whitman patří k velmi známým americkým autorům, jejichž dílo bylo doslova průkopnické a ovlivnilo budoucí vývoj poezie nejen v Americe, ale i u nás. Toto významné dílo se jmenuje Stébla trávy a společně s výběrem některých dalších jeho významných děl si jej můžete dnes přečíst.Narodil se v selské řemeslnické rodině, kde se mísily prvky anglické a holandské, na Long Islandu při východním pobřeží poblíže New Yorku. Jeho dětství dominovaly široké pláně luk a dlouhé pobřeží, a pokud nasedl na převoznickou loďku, dostal se do další oblasti svých raných let, do ostrovního městečka Brooklin. Oba typy prostředí, nekonečnost plání a ruch města, se později staly dominantami jeho básní. Jako americký mladý muž prošel řadou zaměstnání. Od poslíčka, přes sazeče až po redaktora brooklinských novin, kde jeho pozdější talent stále ještě spal a kde třicetiletý Whitman byl jedním z řady tehdejších průměrných novinářů, kteří přispívali svými komentáři do dobových novin. Tak se dostával do politiky a jeho otevřená mysl vstřebávala první rozpory americké "praktické" demokracie. Sám byl horlivým demokratem, ale nemohl přehlédnout praktiky tehdejších mocenských kruhů. Při uvědomování si, že náprava by měla přijít odjinud než z čachrování profesionálních politiků, se rozešel se "svou" Demokratickou stranou. Začíná se živit jako dělník a zbývá mu tak více času k samotářským toulkám po pobřeží a k vyjadřování svých nálad do zápisů, tak podobných budoucím básním. To už byl pouze krok k prvním skladbám Stébel trávy.

Leaves of Grass (1855)

Stébla trávy

Malé torzo z budoucí velkolepé sbírky vychází v den národního svátku 4. července 1855. Nesetkal se bohužel téměř s žádnou odezvou, ale autora to neodradilo a svoje básně vydal ještě několikrát. Postupně k nim přidával další a další, podle toho, co jako člověk zakoušel a prožíval. Do Stébel trávy vložil svou ideu, že pouze prostý člověk svými tisíci a tisíci skutky tvoří něco nového a velkého, co změní Spojené státy, s jejichž půdou se cítil tak spjatý. Slovní útvar "Stébel" připomínal "patos řečníka, kadenci lidového vypravěče, jindy proměnlivé vlnění mořského příboje". Položil tak zaklad volného verše.

klasika Doc,HandStory, TomeRaider

Complete Prose of Walt Whitman

Kompletní próza od Walta Whitmana

klasika Doc

Poems by Walt Whitman

Básně

Obsahem jeho básní je vedle oslavy americké demokracie a hrdinství amerických bojovníků skrytá poloha erotická, Whitmanem celý život popíraná. Ta je nejpatrnější v oddílech nazvaných "Rákosí" a "Děti Adamovy". Ona družnost mužů jako kamarádů a spolupracovníků má silný erotický nádech.

poezie Doc


Zdroj: www.memoware.comTento článek si můžete přečíst na webu PDASoft
http://www.pdasoft.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.pdasoft.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=1879